Tim VaLMod® centra

header

 

 

Dr.sc. Darko Novosel, prof. logoped

Dr.sc. Darko Novosel, prof. logoped

Završetkom Škole za medicinske sestre, 1967. godine u Varaždinu, upisuje Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu, smjer 'govorni poremećaji – mentalna retardacija' paralelno radeći na Odjelu za neurologiju varaždinske bolnice. Po završetku studija prelazi na poslove logopeda u Djelatnost za zdravstvenu zaštitu školske djece i omladine u okviru OOUR Doma zdravlja Medicinskog centra u Varaždinu.

Mr.sc. Tatjana Novosel-Herceg, prof. logoped

Mr.sc. Tatjana Novosel-Herceg, prof. logoped

Jezičnu gimnaziju pohađala je u Varaždinu, gdje završava srednjoškolsko obrazovanje 1992. godine. Iste godine upisuje tadašnji Fakultet za defektologiju Sveučilišta u Zagrebu (danas Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet), smjer defektologija-logopedija na kojem je diplomirala 1996. godine na temi pod nazivom „Mucanje i vrijeme trajanja kontrakcije mišića larinksa“ kao profesor defektolog-logoped.

Ivana Sokolić, prof. logoped

Ivana Sokolić, prof. logoped

Nakon završene Prve gimnazije u Varaždinu 2004. godine (opći smjer), iste godine upisala je studij logopedije na Edukacijsko–rehabilitacijskom fakultetu te diplomirala na temi iz kolegija mucanja pod nazivom ''Utjecaj duljine iskaza na tečnost govora djece predškolske dobi''.

Margareta Kaniški, prof. logoped

Margareta Kaniški, prof. logoped

Nakon završene Prve gimnazije Varaždin, 2007. godine upisuje Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet Sveučilišta u Zagrebu gdje je temom „Jezične teškoće djece koja mucaju“ obranila magistarski rad 2012. godine.

Renata Smrečki Martinez, prof. logoped

Renata Smrečki Martinez, prof. logoped

Maturirala je 2002. godine u Gimnaziji Varaždin (opći smjer) i iste godine upisala studij logopedije na Edukacijsko–rehabilitacijskom fakultetu, na kojem je kao redovan student diplomirala 2007. godine na temi ''Teškoće čitanja i pisanja kod osoba s oštećenjem mozga'' iz kolegija afazije.

Natalija Kokot, prof. logoped

Natalija Kokot, prof. logoped

Po završetku srednje škole u Drugoj gimnaziji Varaždin 2013. godine (opći smjer) upisuje studij logopedije na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomski rad na temu „Leksičke i sintaktičke sposobnosti djece koja mucaju“ obranila je 2018. godine.

Lada Lepoglavec, dipl.oecc.

Lada Lepoglavec, dipl.oecc.

Po završetku srednjoškolskog obrazovanja, upisuje Hotelijerski fakultet u Opatiji te diplomira sa zvanjem diplomiranog ekonomiste. U VaLMod centru zaposlena je od 2016. godine na radnom mjestu Voditelja sustava kvalitete i Voditelja marketinga.

Naš tim