Česta pitanja

Frequently Asked Questions

Please select your question category

Kome je namijenjen VaLMod® MAXI program terapije mucanja u trajanju od 12 dana?

VaLMod® MAXI program terapije mucanja u trajanju od 12 dana namijenjen je osobama koje mucaju od 11 godina (završen četvrti razred osnovne škole) do 65 godina starosti. 

Što je VaLMod® program terapije KOD PROMUKLOSTI?

VaLMod® program terapije KOD PROMUKLOSTI je program u trajanju od 4 dana koji se primjenjuje kod osoba s poremećajima glasa bilo koje životne dobi.

Djeci koje dobi je namijenjen VaLMod® MINI program mucanja za predškolce u trajanju od 5 dana?

VaLMod MINI® program mucanja za predškolce u trajanju od 5 dana uključuje djecu u dobi od 5,5 godina (predškola) do 8 godina (do završenog prvog razreda osnovne škole).

Kojoj djeci je namijenjen VaLMod® ČiPi program PRIPREME ZA ŠKOLU u trajanju od 5 dana?

VaLMod® ČiPi program PRIPREME ZA ŠKOLU u trajanju od 5 dana uključuje djecu u dobi od 5,5 godina (predškola) i djecu 1. razreda osnovne škole.

Za koga je namijenjen VaLMod® MAXI ZA PONAVLJAČE program terapije mucanja u trajanju od 12 dana za ponavljače?

VaLMod® MAXI ZA PONAVLJAČE program terapije mucanja u trajanju od 12 dana namijenjen je osobama koje su u nekoj životnoj dobi prošle VaLMod MAXI program u trajanju od 12 dana te im je potrebno obnavljanje.

Što su VaLMod® programi?

VaLMod®  programi predstavljaju intezivnu neurosenzomotoričku re/habilitaciju namijenjenu djeci i odraslima koji mucaju, djeci koja imaju poteškoće u čitanju i pisanju te djeci i odraslima s promuklošću.

Što znači riječ VaLMod®?

VaLMod® je akronim za VAraždinski Logopedski Model.

Završava li terapija nakon VaLMod® programa?

Ne, ona tek tada počinje povratkom u svoju svakodnevicu, uključujući obiteljski, školski i/ili radni sustav pod kontrolom VaLMod® centra minimalno sljedećih godinu dana.

Je li obavezno prisustvovanje roditelja na VaLMod® programu?

Da, ako je dijete predškolske i osnovnoškolske dobi u svrhu edukacije roditelja, dok za srednjoškolce nije obavezno, ali se preporuča.

Koja je najniža dob djeteta koje se može uključiti u terapiju u VaLMod centru?

U terapiju u VaLMod centru uključuju se djeca već po rođenju (neuroriznična novorođenčad).

Postoji li gornja granica za uključenje u VaLMod® program u trajanju od 12 dana?

Gornja granica za uključenje u VaLMod® program u trajanju od 12 dana je 65 godina.

Jesu li polaznici VaLMod® programa smješteni u VaLMod centru?

Polaznici VaLMod® programa nisu smješteni u VaLMod centru već sami organiziraju smještaj.

Provode li se VaLMod® MIDI program i VaLMod® MAXI program terapije mucanja samo na hrvatskom jeziku?

Osnovni jezik na kojem se provode navedeni VaLMod® programi je hrvatski jezik. No, ukoliko je polaznik s drugog jezičnog područja, bitno je da poznaje osnove hrvatskog jezika, dok će se velik dio terapije obavljat na jeziku koji polaznik koristi u svakodnevnoj komunikaciji.

Kome je namjenjen VaLMod® ČiPi program ČITANJA I PISANJA?

VaLMod® ČiPi program ČITANJA I PISANJA u trajanju od 5 dana namjenjen je djeci od 2. razreda do kraja 8. razreda osnovne osmogodišnje škole.

Kome je namijenjen VaLMod® MIDI program terapije mucanja u trajanju od 5 dana?

VaLMod® MIDI program terapije mucanja u trajanju od 5 dana namijenjen je djeci u dobi od 7 godina (završen 1. razred osnovne škole) do 11 godina starosti (do završetka 4. razreda osnovne škole), a u terminu održavanja dvanaestodnevne terapije.

Je li mucanje nasljedno?

Obiteljske studije pokazale su da za mucanje postoji genetska predispozicija, no potrebna su još daljnja istraživanja.

Je li mucanje ''zarazno''?

Ima slučajeva kada dijete počinje mucati družeći se s djetetom koje muca što može predstavljati okidač predispoziciji za mucanje. Djeluje kao da je zarazno.

Radite li terapiju mucanja za odrasle individualno?

Terapija mucanja za odrasle osobe provodi se grupno uz individualni pristup isključivo u sklopu VaLMod®  programa terapije mucanja u trajanju od 12 dana.

Što je mucanje?

Prema klasičnim definicijama mucanje je poremećaj govornog ritma. Svojom raznolikom etiologijom/simptomatologijom mucanje je neurološki, psihološki, sociološki, edukacijko-obrazovni i komunikacijski problem koji svi zajedno produciraju i popratne manifestacije akustičkog i motoričkog tipa. Mucanje stvara teškoće u održavanju postojećih i stvaranju novih interpersonalnih odnosa.

Hoće li razvojno/fiziološko mucanje nestati, odnosno hoće li proći samo po sebi?

Razvojno mucanje može proći samo po sebi, kako se i pojavilo, međutim, određeni postotak razvojnog mucanja prelazi u mucanje koje ostaje u školskoj dobi. Neki od prediktivnih faktora oporavka od mucanja su: rana pojava mucanja (prije 3. godine), dobre jezične, fonološke i neverbalne sposobnosti, ženski spol i negativna obiteljska anamneza.

Može li se mucanje pojaviti u odrasloj dobi?

Mucanje se može pojaviti i u odrasloj dobi ukoliko postoji okolinski, psihološki, sociološki okidač kojim puca „najslabija karika“, a to je govor. 

Može li se mucanje izliječiti? / Je li mucanje bolest?

Za mucanje nema lijeka. Potrebna je rehabilitacija koja iziskuje maksimalan angažman pojedinca u kontinuiranoj, dosljednoj i konstantnoj primjeni naučenih tehnika i metoda. Mucanje je poremećaj, nije bolest. 

Ukoliko dijete predškolske dobi ne pokazuje interes za papir (crtanje, pisanje) ni knjigu (čitanje slikovnica, prepoznavanje slova, globalno čitanje) treba li potražiti pomoć?

Ukoliko dijete predškolske i rane školske dobi ne pokazuje interes za papir (crtanje, pisanje), ni knjigu (čitanje slikovnica, prepoznavanje slova, globalno čitanje), te ukoliko ima poteškoća u usvajanju početnog čitanja i pisanja kao preporuku možemo navesti VaLMod ČiPi PRIPREME ZA ŠKOLU u trajanju od 5 dana uz obavezno prisustvovanje jednog roditelja u svrhu edukacije i nastavka stimulacije kod kuće.

 

Kako znati je li dijete spremno za školu?

Da bi dijete bilo spremno za školu potrebna je psihofizička, intelektualna i socio-emocionalna zrelost. Također je potrebno da dijete ima razvijene određene vještine i znanja, odnosno u domeni logopedske procjene spremnosti djeteta za školu potrebno je: izdvajanje početnog i završnog glasa u riječima, glasovna i slogovna analiza i sinteza, prepoznavanje i proizvodnja rime, prepoznavanje simbola brojeva i slova, vizualno-prostorna orijentacija, vizualna i slušna percepcija, grafomotorička sposobnost. Predčitalačke vještine su preduvjet razvoju čitalačkih vještina, one mogu biti jasan pokazatelj eventualnih teškoća u čitanju u školi. Predvještine čitanja i pisanja mogu se provjeriti primjenom standardiziranog testa PredČiP u VaLMod centru.

Kako pomoći djetetu koje ima problema u svladavanju čitanja i pisanja?

Ukoliko dijete školske dobi ima poteškoća u čitanju i pisanju kao preporuku možemo navesti VaLMod ČiPi program ČITANJA I PISANJA u trajanju od 5 dana uz obavezno prisustvovanje jednog roditelja u svrhu edukacije i nastavka stimulacije kod kuće.

Što učiniti ako dijete ima poteškoća u čitanju i pisanju?

Ukoliko dijete školske dobi ima poteškoća u čitanju i pisanju kao preporuku možemo navesti VaLMod ČiPi program ČITANJA I PISANJA u trajanju od 5 dana uz obavezno prisustvovanje jednog roditelja u svrhu edukacije i nastavka stimulacije kod kuće.

Kako znati drži li dijete pravilno olovku?

Pravilan hvat olovke je troprsti hvat kod kojeg se palac i kažiprst nalaze jedan nasuprot drugog i drže olovku dok se srednji prst nalazi ispod i služi kao potpora. Prstenjak i mali prst su savijeni u šaku, te na taj način stabiliziraju ručni zglob.

Ima li dijete uz disleksiju nužno i disgrafiju?

Ukoliko dijete ima disleksiju, nije nužno da ima i disgrafiju.

Radite li s djecom s autizmom?

Radimo sa svim komunikacijskim teškoćama u koje ulaze i djeca s elementima iz autističnog spektra.

Mogu li se programi plaćati karticama i na rate?

Svi VaLMod programi mogu se plaćati karticama i na rate. O načinima otplate potrebno je informirati se kod svojeg osobnog bankara. Inozemne banke nemaju mogućnost otplate na rate. U nastavku se nalazi popis načina plaćanja.

Plaćaju li se VaLMod programi® prije dolaska na terapiju?

Plaćanje VaLMod® programa obavlja se ili po dolasku u VaLMod centar ili prije početka programa ukoliko se radi o ONLINE varijanti programa. PLaćanje prije programa moguće izvršiti putem transakcijskog računa ili putem web shopa te odabira programa. Plaćanje se uvijek vrši nakon prijave u program.

Je li smještaj uračunat u cijenu VaLMod® programa®?

Smještaj nije uračunat u cijenu nijednog VaLMod® programa, već organizaciju i rezervaciju smještaja dogovarate osobno i o vlastitom trošku. U nastavku se nalazi ponuda smještaja po povlaštenim cijenama za polaznike VaLMod® programa.

Gdje mogu pronaći smještaj?

U nastavku se nalazi ponuda smještaja po povlaštenim cijenama za polaznike VaLMod® programa.

Smještaj za vrijeme trajanja VaLMod® programa

Tko vrši rezervaciju smještaja i na koji način?

Rezervaciju smještaja DOGOVARATE OSOBNO I O VLASTITOM TROŠKU putem telefona ili maila direktno u neki od preporučenih smještaja.

Upiti i rezervacije smještaja NE SLATI PUTEM INTERNETSKIH PORTALA za smještaj već isključivo telefonom ili e-mailom direktno.

PRILIKOM REZERVACIJE NAVESTI KAKO STE POLAZNIK VaLMod® PROGRAMA (jer imamo dogovorene cijene za naše polaznike)!

Što je MNRI® metoda?

MNRI® metoda je neuro-senzo-motorna integracija refleksa dr. Svetlane Masgutove (Masgutova Neuro-senso-motor Reflex Integration, SMEI – Svetlana Masgutova Educational Institute, USA) kojom se stimulira neurološki razvoj i integracija primarnih pokreta, refleksa, koordinacijskog sustava i mogućnosti za optimalno funkcioniranje, razvoj i učenje. Metoda dr. Masgutove je usmjerena poticanju refleksnih obrazaca čime se stimuliraju prirođene, urođene, motoričke sposobnosti potrebne za motoričko pamćenje i senzomotoričku usklađenost.

Provodite li terapiju kod osoba koje su proživjele moždani udar?

Kod osoba koje su proživjele moždani udar provodimo neurosenzomotornu stimulaciju refleksa po MNRI® metodi dr. Svetlane Masgutove kojom se stimulira neurološki razvoj i integracija primarnih pokreta, refleksa, koordinacijskog sustava i mogućnosti za optimalno funkcioniranje.

Može li se integracija refleksa raditi kad dijete spava?

Integracija refleksa može se provoditi i kad dijete spava.

Do kad se tolerira da dijete ima dudu varalicu i bočicu?

Preporuča se da dijete odvikavate od dude varalicu i bočice u periodu između 14. i najkasije 20. mjeseca života.

Možete li pomoći djetetu koje prekomjerno slini?

Da. Hipersalivacija je vezana uz neintegrirani refleks gutanja.

Do koje dobi dijete treba naučiti voziti bicikl bez pomoćnih kotača i vezati vezice na obući?

Dijete do polaska u školu odnosno do šeste godine treba naučiti voziti bicikl bez pomoćnih kotača i vezati vezice na obući.

By what age can a dummy and a bottle be tolerated to a child?
It is recommended that the withdrawal from a dummy and a bottle starts at 14 to 20 months at the latest.
Can you help a child who is drooling?
Yes. Hypersalivation is related to a non-integrated swallowing reflex.
Do koje godine dijete treba moći izgovoriti glas R?

Pravilan izgovor glasa R trebao bi biti usvojen do pet i pol godina.

Do koje godine dijete treba moći izgovoriti glas L?

Nepravilan izgovor glasa L tolerira se do četvrte godine života.

Do koje godine dijete treba moći izgovoriti glas NJ?

Nepravilan izgovor glasa NJ tolerira se do tri i pol godine.

Do koje godine dijete treba moći izgovoriti glas LJ?

Nepravilan izgovor glasa LJ tolerira se do pete godine života.

Do koje godine se tolerira nepravilan izgovor glasova S, Z, C?

Pravilan izgovor glasova S, Z, C trebao bi biti usvojen do četvrte godine života.

Do koje godine se tolerira nepravilan izgovor glasova Š, Ž, Č, Ć, DŽ, Đ?

Nepravilan izgovor glasova Š, Ž, Č, Ć, DŽ, Đ tolerira se do 5,5 godina.

Koji se glasovi prvo razvojno javljaju kod djece?

 U razvojnoj liniji prvi se javljaju samoglasnici (otvornici): a, e, i, o, u i suglasnici (zatvornici): p, b, m, t, d, n, k, g.

Do kad dijete treba progovoriti?

Prema obrascu urednog jezično-govornog razvoja krajnja granica za pojavu prve riječi sa značenjem je 15. mjesec života.

Može li dijete prestati pravilno izgovarati neki glas ako se druži s djetetom koje ima poteškoća u izgovoru tog glasa?

 Djeca često kopiraju i imitiraju govor kojem su izložena u svojoj okolini, stoga se i to može dogoditi.

Koja je razlika između znakovnog jezika i znakovnog jezika za bebe (Baby Signs)?

Znakovni jezik je jezik sa svim obilježjima koje sadržava svaki jezik, dok je znakovni jezik za bebe jednostavan i prirodan način komuniciranja s djetetom. Uključuje znakove prilagođene djetetovim malim prstićima koji omogućuju komunikaciju u predjezičnoj fazi, te izražavanje njegovih potreba, misli i osjećaja.

Šteti li znakovni jezik za bebe jezično-govornom razvoju djeteta?

Znakovni jezik za bebe postavlja čvrste temelje komunikacije koji ostaju i nakon što dijete progovori i prestane koristiti znakove. Potiče jezični razvoj, utječe na širenje rječnika i obogaćuje sintaktičku složenost rečenica.

Uporabom gesta dijete će osnaživati komunikacijske vještine, lakše prenositi poruke, biti komunikacijski aktivno te graditi zdravi jezični i komunikacijski razvoj. 

Kada dijete treba početi slagati rečenice?

Prve rečenice dijete počinje slagati oko 24. mjeseca (dvije godine).

Kada se javiti logopedu u slučaju da dijete ne govori?

U slučaju da dijete ne progovori prvu riječ sa značenjem ni nakon 15 mjeseci potrebno je javiti se logopedu što prije kako bi na vrijeme započeli s poticanjem jezično-govornog razvoja. Do druge godine dijete treba imati rječnik od minimalno 250 riječi što je osnova za razvoj jezika i gramatike.

Što je disfonija?

Disfonija ili promuklost je je poremećaj glasa koji označava svako odstupanje od njegovih normalnih obilježja visine, intenziteta i kvalitete.

Koji su uzroci promuklosti kod djece?

Promuklost kod djece najčešće je uzrokovana organskim promjenama na grkljanu, ali i funkcionalnim. Prema duljini trajanja može biti akutna i kronična. Akutna promuklost je uzrokovana upalnim bolestima u području grkljana ili cijeloga dišnog trakta, virusima, bakterijama i alergijama, dok su najčešći uzroci kronične promuklosti kronični laringitis, edem glasnica, polipi, vokalni čvorići ili noduli i papilomi.

Kako ''čuvati'' glas?

Glas čuvamo glasovnom higijenom, odnosno pravilnom brigom o glasu. To uključuje izbjegavanje prašnjavih, neprovjetrenih i zadimljenih prostorija, hidraciju glasnica dovoljnim unosom vode, te izbjegavanje glasnog pričanja, nadglasavanja i vikanja.

Može li se nakon logopedske terapije u VaLMod centru nastaviti s radom kod drugog logopeda?

Prema dogovoru.

Smeta li to što se radi u VaLMod centru ostalim vrstama terapije (radna terapija, defektolog, fizioterapeut, itd.)?

Ne.

Je li za dolazak u VaLMod centar potrebna uputnica?

Za dolazak u VaLMod centar nije potrebna uputnica za pregled ni terapiju.