Specifične teškoće učenja (teškoće čitanja, pisanja, računanja - dyslexia, dysgraphia, dyscalculia)

Specifične teškoće učenja obuhvaćaju populaciju djece koja usprkos svojim urednim spoznajnim (intelektualnim) sposobnostima, nepostojanju organskih ili senzoričkih oštećenja niti različitih drugih vidljivih (poznatih) bioloških i/ili psiholoških čimbenika ne uspijevaju postići odgovarajući akademski uspjeh (Galić Jušić, 2004.) To su disleksija, disgrafija, diskalulija, ADHD/ADD, dispraksija.

Teškoće u učenju karakterizira drugačiji način obrade informacija i mozgovnog funkcioniranja od ostalih učenika iste kronološke dobi. Zahvaćaju teškoće u čitanju, pisanju, računanju, govorenju, zaključivanju, pamćenju i razumijevanju matematičkih problema, koje se javljaju zbog problema u prijenosu, obradi i pohranjivanju (pamćenju) auditivnih, vizualnih i taktilnih informacija.

 

Disleksija podrazumijeva neovladanost vještinom čitanja na način da je razina čitanja ispod očekivane u odnosu na kronološku dob, kognitivne sposobnosti i odgovarajuću poduku. Kod disleksije i kod teškoća u ovladavanju čitanjem i pisanjem, brzina čitanja je spora, prisutne su zamjene sličnih slova (grafema), slovkanje i nemogućnost spajanja glasova (fonema) u riječ, zamjena jedne riječi nekom drugom ili čitanje napamet, teškoće u razumijevanju pročitanog. Naznake disleksije ili teškoća u ovladavanju čitanjem mogu se očitivati već u predškolskoj dobi, ukoliko dijete ima poteškoća sa raščlambom rečenice na riječi, razumijevanjem i proizvodnjom rime, rastavljanjem riječi na slogove i spajanjem slogova u riječ, izdvajanjem prvog i posljednjeg glasa u riječi, glasovnom analizom i sintezom, motorički su nespretnija, imaju teškoća u slijeđenju ritma, odbijaju crtanje, čitanje priča. Disgrafija ili teškoće u pisanju podrazumijevaju ispuštanje slova u riječima (npr. mrak – mak, blago - bago), zamjene ( npr. leptir –reptil, dlaka – glaka, majka – mama) i dodavanja ( npr. banana – bananana), sastavljanje dviju riječi koje se pišu odvojeno (npr. mamaje rekla..) i rastavljanje riječi koje se pišu zajedno (npr. će mo) te zrcalno pisanje slova i ne poštivanje pravopisa. Također je često prisutno nepravilno oblikovanje slova (slova su ukošena, prevelika ili premala, ne poštuju se granice crtovlja) i nepravilan hvat olovke.

 


Svjedočanstva