Ivana Sokolić, prof. logoped

Nakon završene Prve gimnazije u Varaždinu 2004. godine (opći smjer), iste godine upisala je studij logopedije na Edukacijsko–rehabilitacijskom fakultetu te diplomirala na temi iz kolegija mucanja pod nazivom ''Utjecaj duljine iskaza na tečnost govora djece predškolske dobi''.

Po završetku fakulteta radila je u dječjem vrtiću u grupi djece s posebnim potrebama, a nakon toga u osnovnoj školi gdje je odradila pripravnički staž te 2013. položila stručni ispit za stručne suradnike logopede u osnovnim školama. Osim toga, radila je i kao vanjski suradnik u dva dječja vrtića na području varaždinske i međimurske županije. U VaLMod centru logopedija zaposlena je od 2013. godine gdje kao logoped provodi individualne terapije, grupne terapije u sklopu VaLMod programa, te obavlja preglede i testiranja.

Nakon studija dodatno se usavršavala na dostupnim edukacijama u području govorno–jezičnog razvoja. Certificirani je instruktor za provođenje Baby Signs® programa (2010.). Završila je više edukacija iz područja MNRI® metode - Dinamički i posturalni refleksi (2014., 2015.), Integracija refleksa kod djece s posebnim potrebama (2014.), Integracija refleksa audio-vizualnog sustava (2015.), Taktilna integracija (2015.), Integracija refleksa gornjih udova, (2015.), Integracija arhetipskih pokreta (2016.), Integracija refleksa kod posttraumatskog stresnog poremećaja (2016.) Facijalni refleksi I (2016.) i Facijalni refleksi II (2016.) te edukacije za provođenje Lidcombe programa (2015.), Bal-A-Vis-X® metode (2016.) i PROMPT metode (2017.).

Posjeduje i certifikate za provođenje standardiziranih testova za logopedsku dijagnostiku: Peabody slikovni test rječnika - PPVT-III-HR (2016.), Test razumijevanja gramatike TROG-2:HR (2016.) Procjenjivanje predvještina čitanja i pisanja kod školskih obveznika – PredČiP (2016.); Komunikacijske razvojne ljestvice – KORALJE (2017.).

 

Novosti

Napisano 15.11.2022.
Otvoren je termin u siječnju 2023.!
OTVOREN JE TERMIN U SIJEČNJU 2023.! Stoga neka tvoj početak bude BEZ MUCANJA, bez frustracija, nelagode, znojnih dlanova i lupanja srca.
Više...
Napisano 11.06.2021.
Zašto je ONLINE program terapije mucanja trenutno bolji izbor
  Vaše mjesto gdje živite i trenutna incidencija na COVID-19 nisu bitni. Troškovi terapije su 30-40% niži u online verziji - cijena terapije je 10.000 kn, a za terapiju uživo dodatno trošak putovanja, smještaja i prehrane iznosi još do 5.000 kn. Nema troškova testiranja na COVID-19. Ne nosite masku i…
Više...