VaLMod® programi terapije teškoća ČITANJA I PISANJA

Specifične teškoće učenja obuhvaćaju populaciju djece koja usprkos svojim urednim spoznajnim (intelektualnim) sposobnostima, nepostojanju organskih ili senzoričkih oštećenja niti različitih drugih vidljivih (poznatih) bioloških i/ili psiholoških čimbenika ne uspijevaju postići odgovarajući akademski uspjeh (Galić Jušić, 2004.) To su disleksija, disgrafija, diskalulija, ADHD/ADD, dispraksija.

Teškoće u učenju karakterizira drugačiji način obrade informacija i mozgovnog funkcioniranja od ostalih učenika iste kronološke dobi. Zahvaćaju teškoće u čitanju, pisanju, računanju, govorenju, zaključivanju, pamćenju i razumijevanju matematičkih problema, koje se javljaju zbog problema u prijenosu, obradi i pohranjivanju (pamćenju) auditivnih, vizualnih i taktilnih informacija.

Disleksija podrazumijeva neovladanost vještinom čitanja na način da je razina čitanja ispod očekivane u odnosu na kronološku dob, kognitivne sposobnosti i odgovarajuću poduku. Kod disleksije i kod teškoća u ovladavanju čitanjem i pisanjem prisutne su:

 • teškoće povezivanja grafema s fonemom (veza slovo-glas)
 • slovkanje i nemogućnost povezivanja glasova (fonema) u riječ,
 • umetanje slova i/ili slogova (npr. baka-baraka, mak-mrak….)
 • zamjene slova i/ili slogova (npr. od-do, kod-dok, on-no, ej-je…)
 • izostavljanje slova i/ili slogova (npr. pravo-prvo, kolac-kola, trava-tava…)
 • premještanje slova i/ili slogova (npr. kola-lako, jako-koja…)
 • zamjene fonetski sličnih slova (npr. t-d, g-k, b-p, z-s, kosa-koza, tama-dama…)
 • zamjena jedne riječi nekom drugom ili čitanje napamet
 • vraćanje na već pročitani red i loše snalaženje u tekstu
 • izostavljanje cijelih redova
 • sporost u čitanju i teškoće u razumijevanju pročitanog teksta

Naznake disleksije ili teškoća u ovladavanju čitanjem mogu se uočiti već u predškolskoj dobi, ukoliko dijete ima poteškoća sa:

 • raščlambom rečenice na riječ
 • razumijevanjem i proizvodnjom rime
 • rastavljanjem riječi na slogove i spajanjem slogova u riječ
 • izdvajanjem prvog i posljednjeg glasa u riječi
 • glasovnom analizom i sintezom,
 • motorički su nespretnija
 • imaju teškoća u slijeđenju ritma
 • odbijaju crtanje, čitanje priča

Disgrafija ili teškoće u pisanju podrazumijevaju:

 • ispuštanje slova i/ili slogova u riječima (npr. mrak – mak, blago - bago), zamjene ( npr. leptir –reptil, dlaka – glaka, majka – mama) i dodavanja (npr. banana – bananana)
 • sastavljanje dviju riječi koje se pišu odvojeno (npr. mamaje rekla..) i rastavljanje riječi koje se pišu zajedno (npr. će mo, ne razumijevanje…)
 • zrcalno pisanje slova (npr. p-q…)
 • nedovoljno uočavanje razlika između slova sličnog oblika (npr. b-d, m-n, a-e, k-h, p-d, p-b…)
 • nepravilno oblikovanje slova (slova su ukošena, prevelika ili premala, ne poštuju se granice crtovlja)
 • neuredan rukopis i pretjerana sporost u pisanju
 • nepravilan hvat olovke
 • nepoštivanje pravopisa

Diskalkulija je poremećaj učenja matematike koji uzrokuje teže usvajanje matematičkih procesa i rješavanja matematičkih zadataka. Specifične pogreške podrazumijevaju:

 • teško usvajanje pojma broja i količine, slijeda, računanja
 • nesnalaženje na brojevnoj crti, nizovima
 • nerazumijevanje i otežano izvođenje računskih radnji i operacija
 • zamjene brojeva koji zvuče slično (12 i 21)
 • zamjene redoslijeda brojeva
 • teškoće u razumijevanju opisnih zadataka
 • nerazumijevanje geometrijskih oblika i njihovih međuodnosa
 • teškoće u procjenjivanju količine
 • sporost prilikom rješavanja zadataka
 • preskakanje koraka u rješavanju zadataka