Moždani udar (aphasia, anarthria, apraxia)

Moždani udar je neurološki poremećaj koji je nastao zbog poremećaja moždane cirkulacije što dovodi do smanjene opskrbe moždanog tkiva kisikom i hranjivim tvarima. Može biti ishemijski i hemoragijski. Ishemijski moždani udar nastaje zbog ugruška koji je začepio arteriju i tako onemogućio protok krvi, a hemoragijski je uzrokovan puknućem krvne žile i izljevom krvi u okolno tkivo.

Neke od posljedica moždanog udara značajno mogu utjecati na jezične i govorne vještine, kao i na gutanje i hranjenje. Mogu se javiti afazija, dizartrija (anartrija) i/ili disfagija.

 

AFAZIJA
Afazija je poremećaj koji je nastao zbog oštećenja jezičnih centara u mozgu uslijed moždanog udara, traumatskog oštećenja mozga, tumora, infekcija i sl. Dvije najpoznatije vrste afazija su Brocina i Wernickeova afazija.

Ukoliko je do moždanog udara došlo u centru za razumijevanje jezika (Wernickeovo područje, stražnji dio gornje temporalne vijuge lijeve hemisfere), govorimo o Wernickeovoj afaziji. Osnovno obilježje je narušeno razumijevanje jezika, dok je proizvodnja uredna. Osobe s Wernickeovom afazijom često mnogo govore, stvaraju nove besmislene riječi, zamijenjuju riječi i slova pa im je govor često nerazumljiv. Prisutni su značajni probelmi imenovanja, čitanja i pisanja, ponavljanja. Teškoće razumijevanja ovise o težini same ozljede.

Brocina afazija uzrokovana je oštećenjem stražnjeg dijela donje temporalne vijuge lijeve hemisfere. Razumijevanje jezika je očuvano, a narušena je proizvodnja jezika, stoga se još naziva i motorička afazija. Osoba s Brocinom afazijom ne može ponavljati, spontano govoriti, čitati na glas; prisutne su teškoće u imenovanju.

 

DIZARTRIJA
Dizartrija je motorički govorni poremećaj nastao oštećenjem perifernog ili središnjeg živčanog sustava koji rezultira teškoćama mišićne kontrole govornog aparata. Dolazi do slabosti, inkoordinacije, paralize ili pareze govornih mišića, smetnji u snazi, brzini, tonusu mišićnih pokreta. Narušene su artikulacija, fonacija, rezonancija i prozodija.

 

APRAKSIJA
Apraksija je poremećaj motoričkog planiranja koji rezultira nemogućnošću izvođenja namjernih pokreta, unatoč želji i mogućnosti izvođenja pokreta. Simptomi uključuju artikulacijske pogreške (često traže pravilan položaj govornih organa za izgovor neke riječi) i narušenu prozodiju. Snaga, raspon pokreta i koordinacija su normalni kod neverbalnih oralnih pokreta.

 

DISFAGIJA
Disfagija podrazumijeva teškoće u gutanju, probleme u žvakanju hrane, pripremanju za gutanje, u iniciranju gutanja, tjeranju zalogaja kroz ždrijelo, te prihvatu i prijenosu hrane kroz ezofagus do želuca.

U slučaju disfagije, logoped treba procijeniti oralno–faringealne i respiratorne funkcije koje su u vezi s hranjenjem te osigurati edukaciju, savjetovanje i trening osobe s disfagijom i njenih najbližih.


Svjedočanstva