Cjenik usluga i mogućnosti plaćanja

Red.broj. Vrsta pregleda Cijena u kunama Trajanje pregleda
  PREGLEDI
Oslobođeno plaćanja PDV-a odredbama 39. stavka 1. točka b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost
1. PREGLED poremećaj izgovora - dyslalia 350,00 kn (odmah se rade vježbe) 1 sat
2. PREGLED autizam 400,00 kn+150,00 kn vježbe 1,5 sat
3. PREGLED nerazvijen govor 400,00 kn+150,00 kn vježbe 1,5 sat
4. PREGLED mucanje do predškole (od 2. do 6. g.) 400,00 kn+150,00 kn vježbe 1,5 sat
5. PREGLED mucanje predškola i niži razredi 400,00 kn (+150,00 kn za vježbe ukoliko se rade) 1,5 sat
6. PREGLED mucanje školska dobi i odrasli 400,00 kn 1,5 sat
7. PREGLED čitanje i pisanje (PSP-I i RA) 900,00 kn 3 sata
8. PREGLED dysphonia (promuklost) 200,00 kn 1 sat
9. PREGLED teškoće u učenju, ADD/ADHD 400,00 kn+150,00 kn vježbe 1,5 sat
10. PREGLED neurorizična novorođenčad (do 1. g.) 300,00 kn 1 sat
  TESTIRANJA
Oslobođeno plaćanja PDV-a odredbama 39. stavka 1. točka b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost
11. TESTIRANJE poremećaja pažnje 500,00 kn 1,5 sat
12. TESTIRANJE ravnoteže i koordinacije 300,00 kn 1 sat
13. TESTIRANJE razumijevanja gramatike TROG 300,00 kn 1 sat
14. TESTIRANJE Peabody slikovni test rječnika PPVT-III-HR 300,00 kn 1 sat
15. TESTIRANJE procjena vidne percepcije ReadAlyser 300,00 kn 1 sat
16. TESTIRANJE procjena slušnog procesiranja PSP-I 300,00 kn 1 sat
17. TESTIRANJE BrainBoy uređaj najam BESPLATAN 1.350,00 kn 1,5 sat
18. TESTIRANJE predvještine čitanja i pisanja PredČiP 300,00 kn 1 sat
  TERAPIJE
Oslobođeno plaćanja PDV-a odredbama 39. stavka 1. točka b) Zakona o porezu na dodanu vrijednost
19. Terapija 150,00 kn 0,5 sat
20. Terapija 300,00 kn 1 sat
21. VaLMod® terapija mucanja 12 dana MAXI 9.000,00 kn 12 dana
22. VaLMod® terapija mucanja 5 dana MIDI (uključuje i pomagala) 6.500,00 kn 5 dana
23. VaLMod® terapija mucanja 12 dana za PONAVLJAČE DO 2013. uključujući i 2013. 9.000,00 kn 12 dana
24. VaLMod terapija mucanja 12 dana za PONAVLJAČE OD 2014. uključujući i 2014. 6.000,00 kn 12 dana
25. VaLMod® ČiPi program za ČITANJE I PISANJE 5 dana (uključuje i pomagala) 6.500,00 kn 5 dana
26. VaLMod® ČiPi program za PRIPREMA ZA ŠKOLU 5 dana (uključuje i pomagala) 5.500,00 kn 5 dana
27. VaLMod® terapija mucanja 5 dana za predškolce MINI (uključuje i pomagala) 5.500,00 kn 5 dana
28. VaLMod® terapija kod promuklosti (disfonija) 2.000,00 kn 4 dana
29. ONLINE VaLMod program terapije mucanja PREDŠKOLA 5 dana (uključuje i pomagala) 5.500,00 kn 5 dana
  POMAGALA
Cijene pregleda u kunama s PDV-om
30. KOMPLET VaLMod balans®-balansna ploča s dodacima: 1.500,00 kn NAPLATA
  Drvena osmica 2 špekule (pikule)    
  Vrećice 2 kom (100-200g/kom)    
  Loptice 6 kom    
  POMAGALA POJEDINAČNO
Cijene pregleda u kunama s PDV-om
31. VaLMod®balansna ploča 1.200,00 kn NAPLATA 
32. Drvena osmica za balansnu ploču s 2 špekule 200,00 kn NAPLATA
33. Drvena osmica s 2 špekule 150,00 kn NAPLATA 
34. Vrećice 6 kom (50g/kom) 80,00 kn NAPLATA 
35. Vrećice 2 kom (100-200g/kom) 40,00 kn NAPLATA 
36. Loptice 6 kom 150,00 kn NAPLATA 

 

Mogućnosti plaćanja terapije, testiranja i pomagala su:

  • gotovinom
  • jednokratnom uplatom na transakcijski račun
  • uplatom karticom s mogućnošću plaćanja na rate preko servisa Corvus Pay

Napomena: Plaćanje se vrši nakon prijave u program


Svjedočanstva