VaLMod® ONLINE ČiPi program ČITANJA I PISANJA DETALJNIJE

Naziv VaLMod ONLINE programa:
VaLMod® ONLINE ČiPi program ČITANJA I PISANJA

Specifične teškoće učenja obuhvaćaju populaciju djece koja usprkos svojim urednim spoznajnim (intelektualnim) sposobnostima, nepostojanju organskih ili senzoričkih oštećenja niti različitih drugih vidljivih (poznatih) bioloških i/ili psiholoških čimbenika ne uspijevaju postići odgovarajući akademski uspjeh (Galić Jušić, 2004.) To su disleksija, disgrafija, diskalulija, ADHD/ADD, dispraksija.

Teškoće u učenju karakterizira drugačiji način obrade informacija i mozgovnog funkcioniranja od ostalih učenika iste kronološke dobi. Zahvaćaju teškoće u čitanju, pisanju, računanju, govorenju, zaključivanju, pamćenju i razumijevanju matematičkih problema, koje se javljaju zbog problema u prijenosu, obradi i pohranjivanju (pamćenju) auditivnih, vizualnih i taktilnih informacija.

Disleksija podrazumijeva neovladanost vještinom čitanja na način da je razina čitanja ispod očekivane u odnosu na kronološku dob, kognitivne sposobnosti i odgovarajuću poduku. Kod disleksije i kod teškoća u ovladavanju čitanjem i pisanjem prisutne su:

 • teškoće povezivanja grafema s fonemom (veza slovo-glas)
 • slovkanje i nemogućnost povezivanja glasova (fonema) u riječ,
 • umetanje slova i/ili slogova (npr. baka-baraka, mak-mrak….)
 • zamjene slova i/ili slogova (npr. od-do, kod-dok, on-no, ej-je…)
 • izostavljanje slova i/ili slogova (npr. pravo-prvo, kolac-kola, trava-tava…)
 • premještanje slova i/ili slogova (npr. kola-lako, jako-koja…)
 • zamjene fonetski sličnih slova (npr. t-d, g-k, b-p, z-s, kosa-koza, tama-dama…)
 • zamjena jedne riječi nekom drugom ili čitanje napamet
 • vraćanje na već pročitani red i loše snalaženje u tekstu
 • izostavljanje cijelih redova
 • sporost u čitanju i teškoće u razumijevanju pročitanog teksta

Naznake disleksije ili teškoća u ovladavanju čitanjem mogu se uočiti već u predškolskoj dobi, ukoliko dijete ima poteškoća sa:

 • raščlambom rečenice na riječ
 • razumijevanjem i proizvodnjom rime
 • rastavljanjem riječi na slogove i spajanjem slogova u riječ
 • izdvajanjem prvog i posljednjeg glasa u riječi
 • glasovnom analizom i sintezom,
 • motorički su nespretnija
 • imaju teškoća u slijeđenju ritma
 • odbijaju crtanje, čitanje priča

Disgrafija ili teškoće u pisanju podrazumijevaju:

 • ispuštanje slova i/ili slogova u riječima (npr. mrak – mak, blago - bago), zamjene ( npr. leptir –reptil, dlaka – glaka, majka – mama) i dodavanja (npr. banana – bananana)
 • sastavljanje dviju riječi koje se pišu odvojeno (npr. mamaje rekla..) i rastavljanje riječi koje se pišu zajedno (npr. će mo, ne razumijevanje…)
 • zrcalno pisanje slova (npr. p-q…)
 • nedovoljno uočavanje razlika između slova sličnog oblika (npr. b-d, m-n, a-e, k-h, p-d, p-b…)
 • nepravilno oblikovanje slova (slova su ukošena, prevelika ili premala, ne poštuju se granice crtovlja)
 • neuredan rukopis i pretjerana sporost u pisanju
 • nepravilan hvat olovke
 • nepoštivanje pravopisa

Diskalkulija je poremećaj učenja matematike koji uzrokuje teže usvajanje matematičkih procesa i rješavanja matematičkih zadataka. Specifične pogreške podrazumijevaju:

 • teško usvajanje pojma broja i količine, slijeda, računanja
 • nesnalaženje na brojevnoj crti, nizovima
 • nerazumijevanje i otežano izvođenje računskih radnji i operacija
 • zamjene brojeva koji zvuče slično (12 i 21)
 • zamjene redoslijeda brojeva
 • teškoće u razumijevanju opisnih zadataka
 • nerazumijevanje geometrijskih oblika i njihovih međuodnosa
 • teškoće u procjenjivanju količine
 • sporost prilikom rješavanja zadataka
 • preskakanje koraka u rješavanju zadataka
Prosječan broj radnih sati dnevno:
7,5h (online) + 2h (ponavljanje u popodnevnom/večernjem periodu)

Raspored programa:

 • od ponedjeljka do petka radi se od 8:00 do 15:30 sati s pauzama prema dogovoru (više kraćih i jedna dulja za ručak u trajanju od 1 sat)
 • u popodnevnom i večernjem dijelu ponavljaju se sve stimulacije tekućeg dana u trajanju od otprilike 1,5-2h
  S obzirom na raspored Programa, molimo vas da sve djetetove obaveze vezane uz školu i ostale izvannastavne aktivnosti svedete na minimum kako biste se mogli kvalitetno posvetiti zadacima i aktivnostima Programa.
VaLMod ONLINE program sastoji se od:
 • Različitih tehnika stimulacije mozga i tijela u svrhu reorganizacije živčanog sustava kojom se postiže
  • poboljšanje vještina na motoričkom, emocionalnom i kognitivnom planu
  • poboljšanja koordinacije grube i fine motorike te planiranja motoričkih pokreta
 • Korištenja raznih pomagala s ciljem stimulacije vizualnog, auditivnog i vestibularnog sustava
  • poboljšanja izgovora i tečnosti govora, fonološke svjesnosti, auditivne diskriminacije, povećanja raspona pažnje, boljeg fokusiranja i koncentracije, pamćenja, čitanja i pisanja
  • postizanja pravilnih obrazaca čitanja i pisanja
Prije uključenja u VaLMod® ONLINE program:
obavezna ONLINE procjena

Prije uključenja u VaLMod ONLINE ČiPi program ČITANJA I PISANJA obavezna je online procjena koja uključuje opis simptoma/teškoća Vašeg djeteta, ispunjavanje nekoliko upitnika, slanje video snimaka čitanja i pisanja te poslikanih stranica iz bilježnica.

Nakon primanja, obrade i analize pristiglih materijala procjenjujemo je li za Vaše dijete primjeren VaLMod ONLINE ČiPi program ČITANJA I PISANJA u trajanju od 5 dana uz obavezno prisustvovanje jednog roditelja u svrhu edukacije i nastavka provođenja naučenih stimulacija i metoda kod kuće. Pristankom na online procjenu slažete ste se s uvjetima i pravilima o zaštiti osobnih podataka i pristajete da VaLMod centar logopedija koristi i pohranjuje Vaše podatke/podatke Vašeg djeteta u skladu sa zahtjevima Opće uredbe o zaštiti osobnih podataka.

Postojeće nalaze (logopedski nalaz i/ili drugu dokumentaciju) možete nam također poslati na mail Ova e-mail adresa je zaštićena od spambota. Potrebno je omogućiti JavaScript da je vidite..

Ukoliko se po našoj procjeni i preporuci odlučite za uključenje u VaLMod ONLINE ČiPi program, procjena se ne naplaćuje, a sve daljnje informacije i upute dobit ćete na mail nakon što ispunite prijavnicu za VaLMod ONLINE ČiPi program ČITANJA I PISANJA na našoj internetskoj stranici. Nalaz ćete primiti mailom po završetku Programa.

U slučaju da se po našoj procjeni i preporuci ne uključite u VaLMod ONLINE ČiPi program ČITANJA I PISANJA , procjena se naplaćuje 500,00kn, a po izvršenoj uplati na mail ćete primiti logopedski nalaz izrađen na temelju izvršene procjene.

Novosti

Napisano 15.11.2022.
Otvoren je termin u siječnju 2023.!
OTVOREN JE TERMIN U SIJEČNJU 2023.! Stoga neka tvoj početak bude BEZ MUCANJA, bez frustracija, nelagode, znojnih dlanova i lupanja srca.
Više...
Napisano 11.06.2021.
Zašto je ONLINE program terapije mucanja trenutno bolji izbor
  Vaše mjesto gdje živite i trenutna incidencija na COVID-19 nisu bitni. Troškovi terapije su 30-40% niži u online verziji - cijena terapije je 10.000 kn, a za terapiju uživo dodatno trošak putovanja, smještaja i prehrane iznosi još do 5.000 kn. Nema troškova testiranja na COVID-19. Ne nosite masku i…
Više...